Zakres obsługi – Ceny netto za usługę miesięczną

 1. Obsługa miesięczna jednej książki przychodów i rozchodów (limit 25 faktur przychodowych lub kosztowych) 200,00 zł
 2. Obsługa miesięczna jednej książki przychodów i rozchodów bez VAT (limit 25 faktur przychodowych lub kosztowych) 150,00 zł
 3. Obsługa miesięczna jednego ryczałtu (limit 25 faktur przychodowych lub kosztowych) 180,00 zł
 4. Obsługa miesięczna jednego ryczałtu bez VAT (limit 25 faktur  przychodowych lub kosztowych) 140,00 zł
 5. Obsługa miesięczna jednych ksiąg handlowych (limit 50 faktur przychodowych lub kosztowych) 700,00 zł
 6. Roczna opłata za sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego 1 opłata miesięczna
 7. Każda dodatkowa faktura w miesiącu powyżej limitu 2,50 zł
 8. Każdy pracownik Zleceniodawcy zatrudniony na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub osoba współpracująca 37,00 zł
 9. Każdy członek Zarządu Zleceniodawcy pobierający wynagrodzenie z tytułu powołania 37,00 zł
 10. Korekta deklaracji podatkowej niewynikająca z błędu Zleceniobiorcy 100,00 zł

Kadry i płace:

Poprawna obsługa kadrowo-placowa jest o tyle istotna, ze od tego zależy przyszła emerytura Twoich pracowników. Nie chcesz być posądzony o niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków? A być może chcesz, aby płace rzeczywiście byle tajne? Zleć to na zewnątrz, zleć to nam!
Poprowadzimy za Ciebie pełną obsługę kadrowo-płacową.

W ogóle:

 • Składanie miesięcznych dekltaracji do ZUS
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia
 • Prowadzenie listy płac
 • Pomoc w sporządzaniu umów dla pracowników
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej,

W szczególe:

 • Przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania
 • Sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA)
 • Przygotowanie druków RMUA
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • Sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • Sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40)